I. Üldsätted

 1. E-poe www.tuhat1.ee (edaspidi „Tuhat1 kodumasinat“) kasutajate isikuandmeid töödeldakse vastavalt isikuandmete töötlemise seadustega sätestatud põhimõtetele.
 2. „Tuhat1 kodumasinat“ jaoks on isiku privaatsuse kaitse väga oluline. „Tuhat1 kodumasinat“ kasutajal on õigus teada, millal ja milliseid andmeid tema kohta kogutakse, salvestatakse ja kasutatakse.
 3. „Tuhat1 kodumasinat“  kogub ainult selliseid isikuandmeid, mida kasutaja omal vabal tahtel esitab ja mida ta lubab töödelda vastavalt selles dokumendis toodud tingimustele.
 4. Ostja nõustub reeglitega, esitades oma isikuandmed (nimi, perekonnanimi, telefoninumber, kehtiv meiliaadress) konto loomisel (kasutajaks registreerimisel) www.tuhat1.ee veebisaidil.

II. Isikuandmed

 1. Isikuandmete hulka loetakse kasutaja nimi, aadress, e-aadress ja telefoninumber. Infot, mis ei ole seotud konkreetse isikuga, nagu näiteks kasutajate arv, isikuandmetena ei käsitleta.
 2. Isikuandmeid kasutatakse isiku tuvastamiseks vastavalt Eesti riigi isikuandmete kaitse seaduses ja muudes asjakohastes õigusaktides sätestatule.
 3. Müüja tagab, et kliendi isikuandmeid kasutatakse üksnes ostuprotsessi ja otseturundusega seotud põhjustel. Kliendi registreerimise hetkest talletatakse ja töödeldakse neid andmeid aktiivses andmebaasis.

III. Isikuandmete säilitamine ja töötlemine

 1. „Tuhat1 kodumasinat“ kasutajate isikuandmed säilitatakse „Telia“ serveris. Andmete turvalisuse tagamiseks, nende kadumise, hävimise ning neile soovimatu ligipääsu või nende levitamise ära hoidmiseks on kasutusel kõik vajalikud tehnilised ja organisatsioonilised meetmed. Andmetele on ligipääs ainult mõnel üksikul „Telia“ volitatud töötajal, kelle vastutusel on ettevõtte tehnika-, müügi- või toimetamise osakondade töö. Vaatamata kõigile kontrollimeetmetele ei ole täielikku turvalisust, mis kaitseks alati ja igas olukorras, võimalik tagada.
 2. www.tuhat1.ee kasutamise kestel kogutavad andmed nagu IP-aadress, külastuse kuupäev ja kellaaeg ning külastatud lehed talletatakse statistilise analüüsi tegemise eesmärgil. Statistika tegemise eesmärgil kogutud andmete alusel konkreetset isikut (otseselt ega kaudselt) tuvastada ei saa. IP-aadressi ei kasutata veebilehe külastaja identifitseerimiseks.
 3. Isiku nime, aadressi, e-aadressi ja telefoninumbrit kasutatakse tellimuste töötlemisel, finantsdokumentide koostamisel (nt arvete koostamiseks), toote ettevalmistamisel või tarnimisel tekkida võivate probleemide lahendamisel, kliendile põnevate pakkumiste kohta käiva info edastamisel või muude klienditeenindamisega seotud kohustuste täitmisel. Andmeid säilitatakse, töödeldakse ja kasutatakse vastavalt „Tuhat1 kodumasinat“ ostu-müügitehingutele seatud tingimustele ja korrale.

IV. Isikuandmete edastamine kolmandatele isikutele

 1. Kogutavaid isikuandmeid ei edastata kolmandatele isikutele, neid kasutatakse ainult selles dokumendis toodud põhimõtete kohaselt.

V. Küpsiste kasutamine ja veebiseire

 1. Turundustegevuste tõhustamise eesmärgil kasutatakse www.tuhat1.ee veebikeskkonnas Google Analyticsi tehnoloogiat. Google Analytics võimaldab veebikeskkonna külastajate tegevust täpsemalt analüüsida. Google kirjeldab Google Analyticsi tööpõhimõtteid järgmiselt:

"See veebileht kasutab Google Inc pakutavat Google Analyticsi teenust. Google Analytics kasutab nn küpsiseid ehk arvutisse paigaldatavaid tekstifaile analüüsimaks, kuidas külastajad veebikeskkonda kasutavad. Küpsiste abil veebikülastaja kohta kogutav teave (sealhulgas IP-aadress) säilitatakse Google'i Ameerika Ühendriikides asuvates serverites. Google kasutab kogutud teavet selleks, et analüüsida, mil moel külastaja veebikeskkonda kasutab. Ta koostab veebihalduritele aruandeid veebikeskkondade kasutusaktiivsuse kohta ja pakub muid veebilehtede ja interneti kasutamisega seotud teenuseid. Google võib edastada teavet kolmandatele isikutele, kui seda nõuab seadus, või juhul, kui kolmandad isikud töötlevad teavet Google'i kasuks. Google ei seosta kasutaja IP-aadressi Google'i valduses olevate teiste andmetega. Kasutaja võib keelduda küpsiste kasutamisest, määrates brauseri seaded vastavalt, aga sellisel juhul ei pruugi külastatava veebilehe kõik funktsioonid korralikult töötada. Seda veebilehte kasutades nõustub kasutaja, et Google töötleb tema andmeid ülalkirjeldatud viisil ja eesmärgil."

VI. Alaealiste kaitse

 1. Alaealised isikud (kuni 18) ei tohi esitada isikuandmeid vanema või eestkostja nõusolekuta. Laste isikuandmed pole nõutavad, neid ei koguta ega edastata kolmandatele isikutele.

VII. Infoks

 1. www.tuhat1.ee kasutajatel on lisaks muudele kasutajaõigustele õigus saada teavet nende kohta kogutava info kohta.

VIII. Privaatsuspõhimõtete muutmine

 1. Isikuandmete töötlemise põhimõtteid võidakse osaliselt või täielikult muuta. Isikuandmete töötlemise tingimuste muudatused või täiendused jõustuvad nende avalikustamise hetkest ehk päevast, mil need „Tuhat1 kodumasinat“ veebikeskkonnas avaldatakse.
 2. Kui kasutaja uuenenud isikuandmete töötlemise tingimustega ei nõustu, tuleb sellest  kirjalikult teada anda. Sellisel juhul kaotab kasutaja www.tuhat1.ee veebikeskkonna teenuste kasutamise õiguse.
 3. Kui kasutaja jätkab www.tuhat1.ee veebikeskkonna teenuste kasutamist pärast uuenenud isikuandmete töötlemise tingimuste avaldamist, eeldatakse, et kasutaja on muudatustega nõustunud.

 

Jälgi meid Facebookis